Cana Alba DIOMEDE - Blank Design
"Creativitatea inseamna a lua elemente cunoscute si a le asambla in moduri unice." - Jacque Fresco